Ηλεκτρονική Καταχώριση Αιτήσεων Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Ηλεκτρονική Καταχώριση Αιτήσεων Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ

(Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων)

 

 

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΑΣΕΠ είναι μία διαδικασία, η οποία απαιτεί 

απόλυτη προσοχή και σωστή οργάνωση δεδομένου ότι, και η παραμικρή αστοχία μπορεί να επηρεάσει την τελική έκβαση του αποτελέσματος.

 

Το γραφείο μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία στη συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων ΑΣΕΠ, αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή των αιτήσεων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων, συνιστάται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση τουλάχιστον μία ημέρα πριν την λήξη της εκάστοτε προκήρυξης, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία υποβολής της αίτησης.

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 

  • Ενημέρωση υποψηφίου σχετικά με την εκάστοτε προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
  • Οργάνωση του φακέλου με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά επιδιωκόμενη θέση, που απαιτεί η εκάστοτε προκήρυξη
  • Εγγραφή στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (έκδοση κωδικών ΑΣΕΠ)
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (απαραίτητο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό)
  • Σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Υπολογισμός των μορίων όπως ορίζεται από την εκάστοτε προκήρυξη

Print   Email